Home >

All Items

Binchotan Charcoal - Touryu 22 LB (SKU: 98514)
Binchotan Charcoal - Touryu 22 LB (SKU: 98514)
Binchotan Charcoal - Touryu 22 LB

$46.75 $55.00

Miyako Sukiyaki Beef with Onion in Sauce 32oz (900g) (SKU: 76853)
Miyako Sukiyaki Beef with Onion in Sauce 32oz (900g)

$20.00

Saba Misoni Seasoned Mackerel 2pcs 5.7oz (160g) / pack (SKU: 70321-2)
Saba Misoni Seasoned Mackerel 2pcs 5.7oz (160g) / pack

Sold Out

Norway Saba Mackerel Fillet 2pcs 0.7lb (150g) (SKU: 70993)
Norway Saba Mackerel Fillet 2pcs 0.7lb (150g)

$5.90


Miyako Yakitori Chicken Skewers 8 pieces, 14.4oz (400g) (SKU: 76903)
Miyako Yakitori Chicken Skewers 8 pieces, 14.4oz (400g)

$13.70

Binchotan Charcoal - Komaru 33 LB (SKU: 96382)
Binchotan Charcoal - Komaru 33 LB

$123.25 $145.00

Pork Jowl Skewers 16 pieces, 1lb (454g) (SKU: 73168)
Pork Jowl Skewers 16 pieces, 1lb (454g) (SKU: 73168)
Pork Jowl Skewers 16 pieces, 1lb (454g)

$12.70

Berkshire Arabiki Coarse Sausage 8 pieces, 8oz (226.8g) (SKU: 76857)
Berkshire Arabiki Coarse Sausage 8 pieces, 8oz (226.8g)

$6.20


Yuzu Kosho Citrus Green Chili Paste 2.82oz (80g) (SKU: 30515)
Yuzu Kosho Citrus Green Chili Paste 2.82oz (80g)

$8.50

Kinjirushi Chopped Wasabi 3.5oz (100g) (SKU: 33326)
Kinjirushi Chopped Wasabi 3.5oz (100g) (SKU: 33326)
Kinjirushi Chopped Wasabi 3.5oz (100g)

$5.20

Hokke Shioyaki Grilled Atka Mackerel 2 pieces, 13oz (360g) (SKU: 71254)
Hokke Shioyaki Grilled Atka Mackerel 2 pieces, 13oz (360g)

$11.00

Shime Saba Marinated Mackerel with Shiso 5.29oz (150g) (SKU: 74491)
Shime Saba Marinated Mackerel with Shiso 5.29oz (150g)

$6.20


Miyako Ebi Shrimp Shumai 15 pieces, 8.64oz (240g) (SKU: 71263)
Miyako Ebi Shrimp Shumai 15 pieces, 8.64oz (240g)

$4.00

Hokkaido Natto 3pcs x 4.23oz (40g) (SKU: 70337)
Hokkaido Natto 3pcs x 4.23oz (40g)

$2.60

Ikkaku Donryu Molybdenum Gyuto - 180mm (7.1") (SKU: 91500-1)
Ikkaku Donryu Molybdenum Gyuto - 180mm (7.1") (SKU: 91500-1)
Ikkaku Donryu Molybdenum Gyuto

from $71.40

Miyako Ramen Noodle 5x7.05oz (200g) - Straight #20 (SKU: 43134)
Miyako Ramen Noodle 5x7.05oz (200g)

$7.00


1 2 3 46 Next »