Home >

Rice & Donburi Bowls

Donburi Bowl White (6" dia.) (SKU: 93425)
Donburi Bowl White (6" dia.)

$3.40

Rice Bowl Striped Green (4.5" x 2.4") (SKU: 96981)
Rice Bowl Striped Green (4.5" x 2.4")

Sold Out

Rice Bowl Kindami Gold (4.7" dia.) (SKU: 90715)
Rice Bowl Kindami Gold (4.7" dia.)

$5.30

Rice Bowl Tenmoku Black (4.5" x 2.4") (SKU: 94102)
Rice Bowl Tenmoku Black (4.5" x 2.4")

$4.00


Donburi Bowl with Lid Tokusa Blue (6.1" x 3.1") (SKU: 92628)
Donburi Bowl with Lid Tokusa Blue (6.1" x 3.1")

$17.30

Donburi Bowl Nishiki Tenmoku (5" dia.) (SKU: 91154)
Donburi Bowl Nishiki Tenmoku (5" dia.)

$6.70