Home >

Sushi & Sashimi Serveware

Fujigata Chirashi Bowl Nami (SKU: 95997)
Fujigata Chirashi Bowl Nami (SKU: 95997)
Fujigata Chirashi Bowl Nami

$13.30

Bamboo Sushi Geta Plate Medium (9.5" x 5.9") (SKU: 95555)
Bamboo Sushi Geta Plate Medium (9.5" x 5.9") (SKU: 95555)
Bamboo Sushi Geta Plate

from $23.40

Plastic Temaki Hand Roll Stand (SKU: 92118)
Plastic Temaki Hand Roll Stand

$14.60

Wooden Temaki Hand Roll Stand (SKU: 91977)
Wooden Temaki Hand Roll Stand (SKU: 91977)
Wooden Temaki Hand Roll Stand

$10.90